Co je to geopark


Geopark není instalace hornin v parku. Je to území, na kterém jsou koncentrovány geologické fenomény s nějakým jednotícím prvek. Posláním geoparku je chránit geologické dědictví a to zejména prostřednictvím jeho trvale udržitelného a šetrného využívání. Geopark není kategorií zvláště chráněného území a ochrana geologického dědictví v něm není vykonávána systémem zákazů, nýbrž prostřednictvím aktivní spolupráce partnerů z řad samospráv, odborných institucí, živnostníků, občanů a neziskových organizací.