Expozice a muzea


Muzeum Novojičínska

Novojičínské muzeum bylo založeno v roce 1887, nicméně jeho předchůdce, tzv. Kattauerovo školní muzeum, působil v Novém Jičíně již od roku 1849. V roce 1940 bylo přemístěno do Žerotínského zámku, kde sídlí dodnes. Součástí muzea je dalších deset poboček přístupných veřejnosti. Sbírky dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky. Ke specializovaným sbírkám patří unikátní sbírka klobouků a pokrývek hlavy, která patří k evropským unikátům.

Žerotínský zámek

Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína do podoby citadely s devíti obrannými věžicemi. Po odchodu Žerotínů roku 1558 se zámek načas stal sídlem radnice a po roce 1624 hospodářským střediskem nové vrchnosti - hejtmana novojičínského jezuitského panství. Zrušením řádu jezuitů přešel zámek pod správu Tereziánské akademie z Vídně.

Po roce 1945 se stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska. Kromě výstavních sálů jsou zde instalovány stálé expozice: „Ve znaku zavinuté střely“ – expozice historie města Nového Jičína, „Nechte na hlavě“ – expozice klobouků a pokrývek hlavy a „Malíři dvou staletí“ – expozice výtvarného umění 19. a první poloviny 20. století.

Zámek Kunín

Zámek v Kuníně se řadí mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 - 1734 nechala hrabata z Harrachu vybudovat malý venkovský zámek. Architektem zámku byl věhlasný Johann Lucas von Hildebrandt. Zdevastovaný zámek prošel od roku 2000 rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vrátily původní zámecké sbírky.

Centrum tradičních technologií - CETRAT Příbor

Příborské muzeum bylo založeno v roce 1912 a po roce 1945 bylo umístěno do budovy bývalé piaristické koleje, která byla založena roku 1694 biskupem Karlem II. Z Lichtenštejna. Nejvýznamnější kulturní památkou, budovanou po dlouhá desítiletí od vzniku piaristické koleje, je její knihovna. Do března 2020 zde sídlilo Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, které návštěvníkům nabízelo expozici historie města Příbora, pamětní síň příborského rodáka Sigmunda Freuda a dva výstavní sály. Vzhledem k tomu, že se muzeum v Příboře již několik let ve své odborné a prezentační činnosti věnuje archaickým a tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů, přistoupilo k transformaci příborské pobočky z Muzea a pamětní síně S. Freuda v Centrum tradičních technologií – uváděné pod zkratkou CETRAT Příbor. 

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Budova sboru, ve které dnes sídlí Památník Jana Amose Komenského, je součástí areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku původem z roku 1484. Jeho dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav. V letech 1618-1621 byl správcem místního sboru Jan Amos Komenský (1592-1670) a s jeho odchodem v roce 1621 zaniká i sbor. V 50. letech 20. století zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v roce 1954 byl veřejnosti zpřístupněn Památník J. A. Komenského ve Fulneku. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou.

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Působení kapucínského řádu ve Fulnek končí v roce 1950 a v roce 2003 se stal majitelem kostela i kláštera Moravskoslezský kraj. V rámci Programu záchrany architektonického dědictví byl kostel opraven a jeho restaurovaný interiér bude sloužit jako působivý víceúčelový sál k instalaci muzejních i výtvarných výstav, jako koncertní, divadelní či kongresový sál.

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

V současné době sídlí muzeum v budově bývalé chlapecké školy z roku 1876. Po rekonstrukci objektu a instalaci nových expozic bylo muzeum v rámci projektu Evropské unie v součinnosti s Moravskoslezským krajem otevřeno v roce 2007. Expozice jsou věnovány historii města, národopisu, počátkům organizované turistiky, historii tkalcovské výroby a barvířství, vystěhovalectví a kulturnímu, společenskému i výtvarnému životu v regionu Frenštátska.

Muzeum Šipka

Od června 2016 procházel objekt nacházející se při vstupu na náměstí ve Štramberku stavební rekonstrukcí. Celková rekonstrukce objektu byla podpořena z prostředků evropského dotačního titulu IROP. Připravovaná expozice vychází z přírodního a historických bohatství a souvislostí území Štramberku, konkrétně zejména lokalit Kotouč a jeskyně Šipka.

Muzeum v Bílovci

Muzeum sídlí v měšťanském domě s mansardovou střechou z poloviny 18. století, který dříve sloužil jako správní budova při bíloveckém zámku. V 50. letech 20. století prošel rekonstrukcí a v současné době zpřístupňuje návštěvníkům dva výstavní sály a stálou expozici historie a národopisu Bílovce a okolí.

Muzeum v Klimkovicích

Zámek v Klimkovicích byl vybudován ve 2. polovině 16. století jako renesanční čtyřkřídlý zámek na místě bývalé středověké tvrze. Jako stavitel je uváděn Ondřej Bzenec z Markvartovic v letech 1578 -1579. V současné době zde sídlí ve 2. patře pobočka muzea s několika expozicemi: Příroda Poodří, Dějiny města a Pamětní síň Heleny Salichové a Petra Bezruče.

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. V roce 1880 domek odkoupil Spolek pro zachování domku Františka Palackého, aby jej zpřístupnil veřejnosti. V roce 1948 zde byl zřízen Památník Františka Palackého. Stálá expozice o životě a díle Františka Palackého, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce Hodslavice a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa. Rodný dům Františka Palackého byl prohlášen v roce 1978 za národní kulturní památku.

Památník J. G. Mendela v Hynčicích

V rodném domě prožil, biolog a zakladatel genetiky, prvních jedenáct let svého dětství. Poté odešel na církevní studia. Zemědělská usedlost prošla v letech 2004 - 2007 rozsáhlou rekonstrukcí. V těsné blízkosti Rodného domu J. G. Mendela postupně probíhá obnova selské zahrady se snahou prezentovat místní genofond starých odrůd ovoce, okrasných rostlin i léčivek, běžných v době Mendelova dětství.

Zámek Nová Horka

Zámek Nová Horka se nachází v městské části Nová Horka, jež náleží ke Studénce. Ještě v roce 2015 sloužil zámek jako velkokapacitní sociální ústav. Od roku 2016 je pobočkou Muzea Novojičínska. V současné době probíhá celková obnova objektu.


Odkazy a otevírací doby