Naučné stezky


Naučná stezka Kotvice

Provozovatel: Správa CHKO Poodří

Začátek: Pod mlýnem v Nové Horce

Konec: U Pásečného mostu ve Studénce

Délka naučné stezky je cca 3,6 km, je na ní 10 zastavení se zaměřením na nivní ekosystémy, lužní lesy, rybníky, luční společenstva, trvalé a periodické tůně řeky Odry s výčtem typických druhů rostlin a živočichů. Trasa je fyzicky nenáročná s rovinatým terénem, značena značením naučných stezek.

 

Zámecká naučná stezka

Provozovatel: ČSOP Bartošovice

Začátek: Bartošovice u obecního úřadu

Konec: Bartošovice u Dolního bartošovického rybníku

Délka naučné stezky je 5 km, nachází se na ní 10 zastavení se zaměřením na historii bartošovického zámku, přírodní podmínky zemědělské krajiny, mokřadů, rybníků, lesů a zástupců jejich rostlinných a živočišných druhů. Trasa je fyzicky nenáročná, značená značením naučných stezek.

 

Borovecké rybníky

Provozovatel: Město Příbor

Začátek: 2 km za městem Příbor směrem na Nový Jičín

Konec: shodný s místem začátku stezky

Délka stezky je cca 2 km s 6 zastaveními zaměřenými na faunu a floru lokality. Jde o dva menší rybníky se širokým spektrem místních rostlinných a živočišných druhů. Trasa je krátká, nenáročná, značena systémem značení naučných stezek.

 

Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého

Provozovatel: Město Nový Jičín

Začátek: Nový Jičín - Janáčkovy sady

Konec: Hostašovice - železniční zastávka

Délka stezky je 11,5 km, na její trase je 22 zastavení se zaměřením na kulturní, krajinářské, historické, přírodovědné, geologické a geografické hodnoty území. Náročnost trasy je mírná až střední, značena je značkami naučné stezky a turistickými značkami.

 

Hradní vrch

Provozovatel: Obec Hukvaldy

Začátek: Turistický rozcestník na Hukvaldském náměstí

Konec: Hukvaldské náměstí

Délka stezky je 2 km a nachází se na ní 6 zastavení s tematickým zaměřením na přírodu, botaniku, historii a osobnost hudebního skladatele Leoše Janáčka. Trasa je nenáročná, značená místním červeným značením naučné stezky.

 

Janáčkův chodníček

Provozovatel: Obec Hukvaldy

Začátek: Po žluté značce oborou k myslivně

Konec: Po žluté značce na Kubánkov

Délka stezky je 8,5 km se 6 zastaveními. Zastavení jsou tematicky zaměřena na přírodu, botaniku, historii, osobnost hudebního skladatele Leoše Janáčka a památky místní architektury. Trasa je středně turisticky náročná, značena místním červeným značením naučné stezky.

 

Naučná trasa Po stopách generála Laudona

Provozovatel: Město Nový Jičín

Začátek: Nový Jičín - Laudonův dům

Konec: Nový Jičín - Laudonův dům

Délka trasy je 16,5 km a je zaměřena na historii, osobnost rakouského maršála Gideona von Laudona a Tereziánskou dobu. Trasa je nenáročná.