Interpretační panely


Díky grantu Ministerstva pro místní rozvoj a Městu Novému Jičínu se nám podařilo vybudovat sérii tří netradičních interpretačních panelů zaměřených na tématiku bludných balvanů. Díky zvolené technologii si můžete nejen prohlédnout jednotlivé vzorky exotických hornin, které k nám zavlekl kontinentální ledovec, ale můžete si je i přímo ohmatat. A nejen to. K dispozici je vám rovněž plasticky ztvárněná mapa severní Evropy a to vše je doplněno popisy v braillově písmu. Panely jsou tak k dispozici i slabozrakým či nevidomým. Interpretační panely můžete nalézt v Novém Jičíně v blízkosti skupiny velkých bludných balvanů v Janáčkových sadech, v Rybím před základní školou rovněž v blízkosti zajímavého bludného balvanu a ve Skotnici u obecního úřadu.

Bludné kameny