Galerie


Hončova hůrka
Heulandit - lokalita Hončova hůrka
Pískovcový pranýř ve Starém Jičíně
Pikritové mandlovce u Kojetína
Vápencový útržek v pikritu - Pikritové mandlovce u Kojetína
Xenolity v pikritu - Pikritové mandlovce u Kojetína
Přírodní památka Prameny Zrzávky
Přírodní památka Prameny Zrzávky
Prstnatec májový
Jasoň červenooký
PP Kamenárka - ještěrka zední
Jeskyně Cyrilka - dóm
Rozsedliny v jeskyni Cyrilka
Jeskyně Cyrilka
PR Jasenice - poloha jílovců
PR Jasenice - kopřivnické vápence
PR Jasenice - celkový pohled
Propástka - jeskyně Šipka
Portál jeskyně Šipka