Odborné publikace


Závěrečná zpráva z provedeného krajinoarcheologického průzkumu "Stopy historické železnorudné těžby v Podbeskydí" zde a mapová příloha zde.

Závěrečná zpráva z Průzkumu návštěvnických preferencí z r. 2014 zde.

Interpretační plán Národního geoparku Podbeskydí z r. 2014 zde.

Poster Historie železnorudné těžby v Podbeskydí.